دوره های معرق کاری خانه معرق سبز

  • دوره ابتدایی شامل آموزش معرق خط است.

در این دوره هنرجویان با روش برش کاری انواع طرح های خط خوشنویسی شده مانند نستعلیق، نسخ، شکسته نستعلیق، کوفی و غیره آشنا میشوند.

همچنین در این دوره هنر آموز برش انواع طرح های مشبک، (اسلیمی،  ختایی، نگاره های اروپایی) راآموزش میبیند . نحوه برش و مونتاژ انواع خاتم های اصفهان و شیراز و سایر زهوار های چوبی و فارسی بری این عناصر در این دوره آموزش داده میشود.

  • دوره دوم شامل سبک های گل و مرغ و گل و بوته میباشد.

معرق کار در این دوره توانایی قالب بری و دور بری انواع طرحهای نگارگری گل ومرغ و گل بوته کسب میکند

  • دوره سوم معرق سبک های کاربردی است.
  • که در غالب انواع وسایل دکوری مانند قاب عکس، قاب آینه، میز کنسول، میز جلو مبلی و عسلی و انواع آباژورمیباشد.

در دوره معرق کاربردی هنرجویان  توانایی رنگ بندی طرح های معرق به صورت حرفه ای را فرا میگیرد.همچنین قادر خواهنذد بود بدون حضور استاد کار تعدادی از سبکهای معرق را در منزل به صورت حرفه ای انجام دهند.

  • دوره معرق مینیاتور

در این دوره هنرآموز با نقاشی سنتی ایرانی آشنا میشود و توانایی انجام انواع طرح های مینیاتور ایرانی به صورت زمینه چوب و یا زمینه  پلی استررا کسب میکند.

  • دوره تفکیک رنگ

در این روش هنرجویان با درجات رنگی و نقوش انواع چوب آشنا میشوند و میتوانند با مرزبندی کردن طرح های رنگی (تفکیک شده) معادل چوبی عناصر طرح را در تابلو قرار داده و در مجموع تابلویی مشابه به یک طرح واقعی ( رئال) بوجود آورد.

دوره های رنگ کاری خانه معرق سبز

  • نیم پلی استرپاشی
  • ایستاده پاشی
  • رنگ کاری پولیشی
  • زمینه بازی بارنگ