چوب معرق

چوب گردو
چوب زرشک
افرا خاکستری
افرا نقش دار
چوب گلابی
کرات بنفش
چوب های خارجی
رز پادوک.ونگه.پلی ساندر.پرپل هارت.گردو ایتالیایی
چوب و میوه زرشک